Shkolla profesionale "B.Cela"

Zhvillimi i vrullshëm i ekonomisë në sektorët e riparimit të autoveturave, instalimeve dhe riparimeve të paisjeve elektrike, paisjeve hidrosanitare dhe ngrohëse, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, nuk konsiston thjeshtë në përdorimin e gjërë të tyre, por ai shoqërohet dhe me një prani në rritje të teknikave dhe teknologjive moderne.

Në vendin tonë gjithnjë e më shumë po përdoren një numër i madh autoveturash jo vetëm të përdorura, por dhe nga marka të ndryshme e të prodhimit të viteve të fundit.

Po kështu në sektorët ekonomikë dhe të biznesit shumë paisje moderne elektrike apo të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit janë futur gjerësisht në përdorim.

Është ky fakt që shtron përpara nesh kërkesën për rritjen dhe forcimin e cilësië së shkollës për të kontribuar suksesshëm në zhvillimin ekonomik të vendit.


Po si do të kontribuojë shkolla jonë në zhvillimin ekonomik të vendit?

Mundësitë që ofron shkolla jonë si një institucion mësimor dhe edukimi, që mbështetet në kurikul moderne, me infrastrukturë bashkëkohore për realizimin e praktikave dhe kryesisht në stafin mësimor të perkushtur e te trainuar nga specialistë të huaj.