MISIONI


Zhvillimi i vrullshëm i ekonomisë  në sektorët e ndërtimit dhe të riparimit duke përdorur makineri e paisje bashkëkohore sipas normave Europiane, shtrojnë përpara nesh kerkesen per rritjen dhe forcimin e rolit te shkolles per te kontribuar suksesshem ne zhvillimin ekonomik  te vendit tone. Por natyrisht lind pyetja: Ku konsiston ky kontribut  i shkolles sone ne zhvillimin ekonomik te vendit? Dhe po kaq natyrshem vjen pergjigja, e cila mbeshtetet ne qellimin qe ka shkolla si nje institucion mesimi dhe edukimi, si dhe mundesite qe ka shkolla jone. Si nje shkolle me nje kurrikul moderne, me nje infrastrukture per realizimin e praktikave bashkekohore dhe me nje staf te trajnuar nga specialiste te huaj; duke krijuar keshtu mundesite e pergatitjes te nje brezi te zfte profesionalisht e qe adobtohet menjehere me kerkesat e tregut te punes, ashtu sic e kerkon  ekonomia kapitaliste. Keshtu pra ky kontribut konsiston ne permbushjen e qellimit qe ka shkolla si nje institucion ku mesohet dhe edukohet brezi i ri.

 

QELLIMI

 

  • Shkolla duhet te pergatise nxenes cilesor qe tu pergjigjen nevojave te kohes qe kerkon tregu i punes
  • Shkolla duhet te konsolidoje kopetencat per planifikimin dhe organizimin e :                                                                                                                                          a)Prodhime te ndryshme                                                                                                                                                                                                                   b)Riparime dhe Sherbime                                                                                                                                                                                                                 c)Kurse afatshkurtra                                                                                             
 Natyrisht, qellimi i sholles eshte mjaft ambicioz dhe kerkon nje pune mjaft kembengulese dhe nje mobilizim dhe angazhim total te burimeve njerezore te shkolles.E pare ne kete kendveshtrim stafi i shkolles mbas analizes qe i beri punes se tij gjate vitit te kaluar dhe mbas nje debati te gjere ndermjet te gjithe mesuesve duke u ndergjegjesuar akoma dhe me shume per detyrat qe na presin ne vitin e ri shkollor 2014-2015, percaktoi synimin dhe objektivat kryesore si dhe drejtimin e punes per realizimin e tyre.