Stafi i mësimor 2016 - 2017

STAFI I SHKOLLES BEQIR CELA shkurt 2017 ( SHKARKO KETU ).docx

NR

Emer Mbiemer

Pozicioni

Statusi

 

Arsimi

Lenda qe jep

 

Vjetersi

definitiv

kontrate

Data a e fillimit ne pune

Kualifikimi

Gjithsej

Arsim

1

Fatmir   Merkuri

Drejtor

Urdher

Definitiv

11.01.2015

Histori

histori

IV

5

1

2

Mimoza   Zhamo

N/drejtor

vendim

Definitiv

13.04.2004

Ut.Inxh.Elektronik

elektroteknik

II

17

12

3

Etleva     Kacanja

N/drejtor

vendim

Definitiv

11.01.2012

UT.Gjuhe-letersi

gjuhe-letersi

II

20

20

4

Roland    Dema

N/drejtor

Urdher

Definitiv

17.03.2016

UT.Matematik

matematike

II

15

15

5

Roland    Ziaj

Pergj/baze

Vendim

Definitiv

20.10.2014

Polit.Inxh.mek

auto

IV

25

2

6

Albana    Muka

mesues

Vendim

Definitiv

15.09.2011

UT.Fizike

 fizike

III

8

8

7

Shefki    Kastrati

mesues

Vendim

Definitiv

04.10.1998

UT.Bio kimi

 kimi

I

29

29

8

Mikel     Bishka

mesues

Vendim

Definitiv

01.10.1995

UT.Ed.fizik

 ed. Fizik

I

40

40

9

Saimir   Laci

mesues

Vendim

Definitiv

02.10.1998

UT.Inxh.Mekanik

 auto

II

25

18

10

Alma     Luku

mesues

Vendim

Definitiv

13.10.2003

UT.Gj.Frenge

italisht

II

14

14

11

Gurim    Kaci

mesues

Vendim

Definitiv

15.12.2007

UT.matematik

 matematik

I

25

25

12

Natasha Gjikolli

mesues

Vendim

Definitiv

01.12.1987

UT.Inxh.Mekanik

 viz.teknik

I

37

29

13

Dorina   Murati

mesues

Vendim

Definitiv

08.01.2007

UT.gj.angleze

anglisht

III

10

10

14

Nazmi   Kasmi

mesues

Vendim

Definitiv

12.09.2011

UEL. mat-fiz

 informatike

I

33

21

15

Manjola Sharkaj

mesues

Vendim

Definitiv

16.09.2007

UT.Inxh.Ndertimi

 tekn.hidroteknke

III

13

9

16

Marjeta  Milloshi

mesues

Vendim

Definitiv

14.12.2005

UT.Sociologji

 sociologji

III

11

11

17

Llambi   Kallco

mesues

Vendim

Definitiv

06.09.2010

UT.Gjuhe-letersi

 gjuhe-letersi

IV

23

14

18

Jasmina Agaj

mesues

Vendim

Definitiv

14.09.2009

UT.Gjeografi

hisori

IV

6

6

19

Matilda   Vora

mesues

Vendim

Definitiv

28.09.2011

UT.Gjuhe-letersi

gjuhe-letersi

III

8

8

20

Ada       Shtino

mesues

Vendim

Definitiv

12.09.2011

UVL.Gjuhe angleze

anglisht

III

7

5

21

Heliona Licaj

mesues

Vendim

Definitiv

10.10.2012

UGJ.Bio kimi

 biologji

II

11

11

22

Olgerta Shaba

mesues

Vendim

Definitiv

02.10.2012

UEL.Gjuhe-letersi

 gjuhe-letersi

IV

4

4

23

Zinaida   Deda

mesues

Vendim

Definitiv

03.10.2012

UT.Shk.Politike

 baza sip.ekonomise

IV

4

4

24

Mina    Rrudha

mesues

Vendim

Definitiv

26.10.2016

UT.Inxh.Elektronik

Elektronike

IV

17

0

25

Elda    Doci

mesues

Vendim

Definitiv

15.10.2012

U.DU.TEK,inf

 tek.elektrike

IV

5

4

26

Artur     Karruli

mesues

Vendim

Definitiv

24.09.2012

UT.Inxh.Mekanik

 auto

IV

24

4

27

Floriana Stefani

mesues

Vendim

Definitiv

18.03.2013

UELM.historie

 histori

IV

4

4

28

Engjell   Seferasi

mesues

Vendim

Definitiv

01.11.2012

UT.Matemat-Fizike

 matematike

III

10

10

29

Ismet    Ismaili

mesues

Vendim

Definitiv

01.01.2016

UT.Matematik

 matematike

I

25

25

30

Fabian Saraci

mesues

Vendim

Definitiv

20.09.2012

UT.Inxh.Mekanik

 auto

IV

4

4

31

Koco     Dolani

mesues

Vendim

Definitiv

17.04.2014

UT.Inxh.Mekanik

 auto

IV

18

2

32

Euglent Ceci

mesues

Vendim

Definitiv

17.10.2011

UDU.Spec.rrje.kompj

 informatike

IV

5

5

33

Marsida Ahmeti

mesues

Vendim

Definitiv

13.10.2011

UDU.Spec.rrje.kompj

 informatike

IV

7

5

34

Marinela Suçi

mesues

Vendim

Definitiv

05.11.2011

UDU.Spec.rrje.kompj

 informatike

IV

5

5

35

Elvira     Rruga

mesues

Vendim

Definitiv

03.10.2012

UDU.Spec.rrje.kompj

 informatike

IV

4

4

36

Klodiana Mehja

mesues

Vendim

kontrate

09.04.2014

UT.Inxh.Mat-Informatik

 informatike

IV

2

2

37

Renata   Kolaj

mesues

Vendim

kontrate

13.10.2014

UT.Inxh.Mekanik

 teknologji auto

IV

22

2

38

Rudina   Tereziu

mesues

Vendim

kontrate

06.10.2014

UT.Inxh.Elekt. Telekom

 tek.elektrike

IV

15

2

39

Oltiana   Balliu

mesues

Vendim

kontrate

09.10.2014

UEL.Sociologji

 shken. sociale

IV

3

2

40

Jovana   Hebibasi

mesues

Vendim

kontrate

01.12.2014

ut.Inxh.elektrike

 tek .elektrike

IV

8

2

41

Borana   Meçe

mesues

Vendim

kontrate

10.12.2015

UTGj.angleze

anglisht

IV

2

0

42

Silvana    Ferzaj

mesues

Vendim

kontrate

10.12.2015

UT.Gj.letersi

gjuhe-letersi

IV

4

0

43

Lubjana Cami

mesues

Vendim

kontrate

07.03.2016

UT.Kimi

kimi

IV

0

0

44

Markelian Laho

mesues

Vendim

kontrate

10.12.2015

UDU.Spec.rrje.kompj

 informatike

IV

0

0

45

Luan       Kalaja

mesues

Vendim

Definitiv

25.09.2013

ILPSHKO his-gje

mesues auto

IV

45

22

46

Edmond Myrto

instruktor

Vendim

kontrate

09.12.2015

ut.Inxh.Mekanik

mesues auto

IV

25

0

47

Altin       Minga

instruktor

Vendim

kontrate

09.12.2015

ut.Inxh.Mekanik

mesues auto

IV

15

0

48

Arben    Marra

instruktor

Vendim

kontrate

09.12.2015

ut.Inxh.Mekanik

mesues auto

IV

5

0

49

Bajram  Tirana

instruktor

Vendim

Definitiv

05.09.2010

Sh.M.Industriale

 praktik hidro

I

39

14

50

Romeo Shkodrani

instruktor

Vendim

Definitiv

01.10.1995

Sh.M.Industriale

 praktik auto

III

38

20

51

Spartak Rigo

instruktor

Vendim

Definitiv

25.08.2002

Sh.M.Pergjithshme

mesues praktik hidro

IV

38

13

52

Luan     Hasanaj

instruktor

Vendim

Definitiv

20.12.2004

Sh.M.Industriale

 praktik tek.komand

IV

31

12

53

Shpetim Kura

instruktor

Vendim

Definitiv

22.02.1999

Sh.M.Industriale

 praktiktek.instalimi

IV

37

16

54

Aleksander Konduri

instruktor

Vendim

Definitiv

15.04.2012

Sh.M.Pergjithshme

praktik elektrik

III

22

5

55

Petrit     Barddhi

instruktor

Vendim

Definitiv

08.02.2006

Inxh .Agrare

 praktik auto

IV

34

10

56

Ilir         Kertusha

instruktor

Vendim

Definitiv

14.01.2013

Sh.M.Pergjithshme

praktik hidro

IV

27

3

57

Engjell Hysko

instruktor

Vendim

Definitiv

01.10.2013

Sh.M.Pergjithshme

 praktik auto

IV

27

1

58

Thoma Llazari

instruktor

Vendim

Definitiv

01.10.2012

Sh.M.Mek.Bujqes

 praktik auto

IV

20

8

59

Aneo    Heba

instruktor

Vendim

Definitiv

10.10.2012

Sh.M.Industriale

 praktik axhusteri

IV

3

3

60

Fatjon    Hajdari

instruktor

Vendim

Definitiv

26.09.2012

Sh.M.Prof.B.Cela

 praktk elk.shtepi

IV

10

3

61

Maksim   Bengu

instruktor

Vendim

kontrate

11.04.2014

Sh.M.Industriale

 praktik auto

IV

22

2

62

Naim      Kertusha

instruktor

Vendim

kontrate

06.10.2014

Sh.M.Industriale

 praktik axhusteri

IV

25

1

63

Ermir      Macukulli

instruktor

Vendim

kontrate

13.10.2014

Sh.M.Industriale

 praktk elk.shtepi

IV

26

1

64

Ilirjan     Gaxholli

instruktor

Vendim

kontrate

12.10.2015

Sh.M.profesionale

 praktik axhusteri

IV

10

0

65

Bledar    Alla

instruktor

Vendim

kontrate

18.03.2016

Sh.M.profesionale

 paktik elektrik

IV

0

0

66

Hasan   Shkodra

instruktor

Vendim

kontrate

01.04.2016

Sh.M.profesionale

 paktik saldature

IV

25

0

67

Hilmi     Xhaferri

mesues

Urdher

kontrate

20.09.2016

Histori-gjeografi

histori

I

25

24

68

Lefteri  Kasmi

mesues

vendim

kontrate

01.10.2016

ekonomi agrare

 baza sip.ekonomise

IV

23

1

69

Petrit     Hoxha

mesues

vendim

kontrate

16.12.2016

U.A.Xhovani His-GjeHistori-Gjeografi

 

IV

11

2

70

Petrit      Mezini

mesues

vendim

kontrate

16.12.2016

Sh.M.Profesionale

praktike elektrike

IV

25

0

71

Banush  Dollani

mesues

vendim

kontrate

15.12.2016

U.DU.Spec.Rrje.Kom

Informatike

IV

2

0

72

Myzejen Alite

mesues

vendim

kontrate

23.12.2016

U.Pol.Inxh.Informatike

Informatike

IV

2

1

73

Ermir     Fraholli

mesues

vendim

kontrate

15.12.2016

Ak.Ed.Fizik

Edukim fizik

IV

0

0

74

Adelina Çela

mesues

vendim

kontrate

16.12.2016

U.Pol.Inxh.Mekanik

Auto

IV

12

3

75

Jetlinda Krasniqi

mesues

vendim

kontrate

23.12.2016

U.T gjeografi

Gjeografi

IV

1

1

76


mesues me ore

vendim

kontrate

16.12.2016

U.T.Shkenca.Soc.Filo

Gjeografi

IV

8

0

77

Alba Dervishi/ore

mesues me ore

vendim

kontrate

19.09.2016

Gj.huaj

italisht

IV

 

 

78

Xhemaile Shqopa

Psikologe

vendim

kontrate

09.01.2017

Albanian Univer.Psikol.klinike

psikologji

IV

0

0

79

Esterina    Prendi

mesuese

vendim

kontrate

18.01.2017

U.T Dega Metematike

matematike

IV

0

0