STATISTIKA 2016-2017.

TABELA PERFUNDIMTARE PERPARIM + FREKUENTIM 04.10.2016 SI SHKOLLE PER KRAHASIM ME 2015.xlsx

 

PASQYRA E NXENESVE SHKOLLES ME KLASA E VITE 2016-2017 SHTATOR.xlsx


VITET

AUTO

ELEKTRO

TIK

HIDRO

NXENES

RRITJA%

NXENES

RRITJA%

NXENES

RRITJA%

NXENES

RRITJA%

2012-2013

508

 

386

 

127

 

113

 

2013-2014

568

+11.8

384

-0.6

127

0

112

-0.9

2014-2015

699

+23

420

+9.3

118(4)

-7.6

111

-0.9

2015-2016

772

+3.3

422

+0.5

127(5)

+7.6

117

+5.4