Në shkollën “Beqir Çela“, fuksionojnë këto Drejtime dhe Profile:

 

 

Termohidraulikë 3 nivele (2+1+1) Termohidraulikë (Viti 1)
Termohidraulikë (Viti 2)
Instalime hidraulike (Viti 3)
Instalime të sistemeve të ngrohje-ftohjes (Viti 3)
Termohidraulikë (Viti 4)
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi TIK 2 nivele (2+2) Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 1)
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 2)
Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 3)
Rrjete të dhënash (Viti 3)
Zhvillim Website (Viti 3)
Multimedia (Viti 3)
Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 4)
Rrjete të dhënash (Viti 4)
Zhvillim Website (Viti 4)
Multimedia (Viti 4)
Shërbime mjetesh transporti (1+1)+1+1 Shërbime Mjetesh Transporti (Viti 1)
Shërbime Mjetesh Transporti (Viti 2)
Shërbime Mjetesh Transporti (Viti 3)
Shërbime Mjetesh Transporti (Viti 4)
Elektromekanik Pilot ((1+1)+1+1)) Elektromekanik (Viti 1)
Elektromekanik (Viti 2)
Elektromekanik (Viti 3)
Elektromekanik (Viti 4)